Výrobky a služby společnosti směřují do všech klíčových odvětví průmyslu. 

Kromě vlastních materiálních a personálních kapacit umíme nabídnout služby široké obchodní a servisní sítě našich dlouholetých smluvních partnerů ze všech koutů Slovenska a Česka. Od svého vzniku v roce 1992 si Microwell, spol. s r.o. vybudovala pevnou pozici i na evropském trhu, se sítí 750 obchodních partnerů a distribučních center ve více než 30-jejich zemích po celé Evropě, až po Rusko, Kazachstán, Blízký východ a sever Afriky.

Naši montážníci jsou držiteli platných certifikátů na výkon požadovaných servisních a montážních prací na elektrických zařízeních. Máme dlouhodobé smluvní vztahy s nejvýznamnějšími průmyslovými podniky, kde naši kmenoví pracovníci zajišťují údržbu, montáž a servis měřících, ale i klimatizačních, chladírenských a vzduchotechnických zařízení. 


Společnost má vybudovaný integrovaný systém managementu na základě mezinárodních norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, což je důkazem aktivního přístupu k prevenci a maximálnímu dodržování předpisů o kvalitě produktu, environmentální odpovědnosti a bezpečnosti při práci. O odbornosti společnosti dále svědčí i množství získaných licencí a odborných oprávnění. 


Úroveň managementu se následně projevuje ve vysoké kvalitě produktů a služeb vyráběných a nabízených společností Microwell, spol. s r.o. 
Všechny produkty bazénové techniky a germicidálním zářičů vzduchu jsou s hrdostí vyvíjeny a vyráběny na Slovensku.