Certifikáty

Certifikát shody

Bezpečnost produktu, a tedy i jeho bezpečné používání pro účel dezinfekce vzduchu od bakterií, virů a jiných škodlivých látek je potvrzena odborným oprávněním vydaným certifikačním orgánem Technický zkušební ústav Piešťany, š.p.

Systém managementu jakosti dle požadavků STN EN ISO 9001:2016

Cílem společnosti Microwell, spol. s r.o. je neustále uspokojovat potřeby zákazníků kvalitními produkty nabízenými na trhu.

Kvalita je jedním ze základních požadavků kladených na zboží a služby. Společnost Microwell, spol. s.r.o. proto snaží kontinuálně zvyšovat kvalitu svých produktů.

V roce 2007 se v rámci celé společnosti vybudoval a certifikoval systém managementu kvality dle požadavků systémové normy ČSN EN ISO 9001: 2001, který byl v roce 2013 úspěšně recertifikován dle požadavků systémové normy ČSN EN ISO 9001: 2009 v oblasti
  • prodej, montáž a servis měřicí, regulační techniky a klimatizační techniky
  • Výroba, prodej, montáž aa servis odvlhčovačů a tepelných čerpadel
  • Výzkum, vývoj, výroba, prodej, montáž a servis germicidním zářičůSystém environmentálního managementu kvality STN ISO 14001:2016

Současný vývoj a směrování výrobní činnosti ve všech odvětvích hospodářství vyžaduje zohledňovat environmentální chování k životnímu prostředí a zajistit podmínky pro jeho neustálé zlepšování, tj vytvořit udržitelný průmyslový ekosystém. Nástrojem pro dosažení uvedeného stavu je zavedení, udržování a rozvoj systému environmentálního managementu (dále SEM) podle normy ISO 14001.

V roce 2011 se v rámci celé společnosti Microwell vybudoval a certifikoval systém environmentálního managementu jakosti dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001: 2005 v následujících oblastech:
  • prodej, montáž a servis měřicí, regulační techniky a klimatizační techniky
  • Výroba, prodej, montáž a servis odvlhčovačů a tepelných čerpadel
  • Výzkum, vývoj, výroba, prodej, montáž a servis germicidním zářičů

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci STN ISO 45001:2019

Společnost Microwell se již dlouhodobě snaží splňovat požadavky bezpečnostních předpisů, odhalovat rizika ohrožující bezpečnost a zdraví, zajišťovat příznivé pracovní podmínky.

Splnění požadavků normy ČSN OHSAS 18001: 2009 bylo prokázáno, na základě čehož vydal Certifikační orgán TÜV SÜD Czech s.r.o. dne 04.12.2013 certifikát prokazující zavedení a používání systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oblasti:
  • Prodej, montáž a servis měřicí, regulační techniky a klimatizační techniky
  • Výroba, prodej, montáž a servis odvlhčovačů a tepelných čerpadel
  • Výzkum, vývoj, výroba, prodej, montáž a servis germicidních zářičů
OHSAS 18001 byl nahrazen 14.11.2019 při recertifikačním auditu certifikátem ISO 45001.