Výrobky a služby spoločnosti smerujú do všetkých kľúčových odvetví priemyslu.

Okrem vlastných materiálnych a personálnych kapacít vieme ponúknuť služby širokej obchodnej a servisnej siete našich dlhoročných zmluvných partnerov zo všetkých kútov Slovenska. Od svojho vzniku v roku 1992 si MICROWELL, spol. s r.o. vybudovala pevnú pozíciu aj na svetovom trhu, so sieťou 750 obchodných partnerov a distribučných centier vo viac ako 30-ich krajinách po celej Európe, až po Rusko, Kazachstan, Blízky východ a sever Afriky.

Naši montážnici sú držiteľmi platných certifikátov na výkon požadovaných servisných a montážnych prác na elektrických zariadeniach.
Máme dlhodobé zmluvné vzťahy s najvýznamnejšími priemyselnými podnikmi na Slovensku, kde naši kmeňoví pracovníci každodenne zabezpečujú údržbu, montáž a servis meracích, ale aj klimatizačných, chladiarenských a vzduchotechnických zariadení.

Spoločnosť má vybudovaný integrovaný systém manažérstva na základe medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, čo je dôkazom aktívneho prístupu k prevencii a maximálnemu dodržiavaniu predpisov o kvalite produktu, environmentálnej zodpovednosti a bezpečnosti pri práci. O odbornosti spoločnosti ďalej svedčí aj množstvo získaných licencií a odborných oprávnení.

Úroveň manažmentu sa následne prejavuje vo vysokej kvalite produktov a služieb vyrábaných a ponúkaných spoločnosťou Microwell, spol. s r.o.
Všetky produkty bazénovej techniky a germicídnych žiaričov vzduchu sú s hrdosťou vyvíjané a vyrábané na Slovensku.