Aplikované technológie

Popis germicídneho čističa vzduchu ATHMOSS

Čistič vzduchu ATHMOSS funguje na báze nasávania množstva vzduchu pomocou ventilátora. Vzduch z miestnosti je predfiltrom očistený o veľké a hrubé nečistoty (napr: prach).
Následne je takto očistený vzduch nasatý do Microwell dezinfekčnej komory, ktorá je vybavená výkonnými UV-C lampami v počte 6ks a o výkone až 90W. Dezinfekčná komora je vybavená extra reflektívnym povrchom, ktorý odrazí až 80% emitovaného UV-C žiarenia a zároveň sú v dezinfekčnej komore naištalované spomaľovače (víriče) vzduchu. Tieto víriče efektívne spomaľujú prúd vzduchu a tým predlžujú celkový čas expozície mikroorganizmov voči UV-C svetlu. Bez takejto úpravy, vzduch prúdi okolo UV-C trubíc príliš rýchlo, čo môže znižovať úhyn mikróbov. Microwell je možno jediný výrobca, ktorý zabudováva takéto víriče štandardne do svojich dezinfekčných zariadení.
Na výstupe z dezinfekčnej komory je umiestnený výkonný HEPA filter, ktorý zachytí všetky častice väčšie ako 0,3µm. Vírusy sú spravidla menšie ako 0,3μm avšak „cestujú“ spravidla na aerosole vody a takýto objekt je väčší ako priepustnosť filtra. Takto očistený a vydezinfikovaný vzduch po výstupe cez HEPA filter je vypustený naspäť do prostredia.
Microwell dezinfekčná komora je navrhnutá tak, aby nevypustila žiadne svetlo UV-C a teda použitie tohto germicídneho čističa vzduchu je možné aj pri prítomnosti ľudí.

Aké sú hlavné výhody použitia germicídneho UV-C žiariča?

Baktérie, vírusy, spóry, huby, plesne a roztoče sú všetky citlivé na UV-C lúče a môžu sa nimi eliminovať. Mikróby nemôžu získať odolnosť voči lúčom UV-C, ku ktorým dochádza iba pomocou chemických dezinfekčných prostriedkov a antibiotík. UV lúče sú ekologické. Pri použití bežných dezinfekčných prostriedkov je nevyhnutné znečistenie životného prostredia. Nesie tiež vážne riziká z priameho vdychovania pár alebo požitia potravín kontaminovaných po priamom kontakte s chemickými dezinfekčnými prostriedkami. Použitie ultrafialových lúčov v dezinfekčnom procese je lepšie pre životné prostredie.

UV-C zariadenia môžu byť inštalované vo väčšine prostredí a strojových zariadení a môžu byť naprogramované tak, aby udržiavali rovnakú úroveň dezinfekcie vo dne i v noci, zabezpečujúc ideálne hygienické podmienky bez kolísania kvality. Na rozdiel od toho sú chemické dezinfekčné prostriedky najúčinnejšie v čase použitia.

Unikátna uzatvorená konštrukcia a umiestnenie UV-C trubíc

Athmoss je jediné zariadenie uzavretého germicídneho žiariča na svete, ktoré má plne uzatvorenú UV-C komoru. UV-C svetlo tak nesvieti mimo zariadenia ATHMOSS a zároveň ani na žiadne vnútorné organické materiály ako káble, gumy, tesnenia či elektrické meniče. Tento dizajn je jedinečný. UV-C svetlo totiž rozkladá akýkoľvek organický materiál. Je to vlastnosť tohto žiarenia, kde práve toto sa využíva na hubenie mikróbov, ktoré toto svetlo spoľahlivo ničí. V prípade plastov (obaly káblov, izolačné gumy, tesnenia, a pod.) sa tieto pod vplyvom UV-C rozkladajú na rôzne aj toxické látky. Zároveň takýto proces vylučuje zápach podobný síre alebo zhorenine. Je preto nesmierne dôležité mať prístroj, ktorého UV-C komora je vyrobená z anorganických materiálov – kovu a UV-C svetlo je plne odfiltrované od akéhokoľvek organického materiálu konštrukcie stroja.

Takýmto oddelením UV-C svetla sa navyše dosiahne úplne uzatvorenie a koncentrácia tohto svetla v dezinfekčnej komore. Tak žiadne UV-C, ani priame ani odrazené, nie je emitované do okolitého prostredia.

UV-C trubice nie je potrebné čistiť ani nijak udržiavať. Totiž vzduch okolo trubíc je očistený o hrubé nečistoty predfiltrom.
V tejto veci Microwell neurobil žiadne kompromisy s cieľom získať prístup k nižším výrobným nákladom, naopak, naplno investuje do špičkovej dezinfekčnej komory. Veríme, že zákazníci a používatelia túto vlastnosť dokážu oceniť.

Tu by sme chceli apelovať na potencionálnych používateľov uzatvorených germicídnych žiaričov. Vyvarujte sa tých zariadení, ktoré svietia namodro, nakoľko je to odrazené UV-C svetlo zvnútra stroja. Takéto UV-C svetlo je rovnako nebezpečné ako priame UV-C svetlo. Certifikácia zariadenia pre možnosť predaja takýchto zariadení na trhu Európskej únie, tzv. „CE“, sa vôbec nezaoberá správnou inštaláciou a plným odtienením UV-C svetla, ale zaoberá sa iba elektro-magnetickou kompatibilitou, teda či je zariadenie elektricky bezpečné. Microwell investoval značné prostriedky do vývoja úplne uzatvorenej a oddelenej UV-C komory, preto s hrôzou sledujeme niektoré zariadenia dostupné na trhu, ktoré sú predávané ako „uzatvorené“, avšak pri ich používaní je možné vidieť vychádzajúce UV-C svetlo. Tieto zariadenia sú nebezpečné pre ľudí. Navyše takéto zariadenia nie sú vybavené filtrami vzduchu, a tak sa ich UV-C trubice zanášajú prachom. Toto po nejakom čase úplne znemožňuje vytváranie UV-C žiarenia a zároveň môže vytvárať zápach zhoreniny alebo síry, čo je výsledkom „pálenia“ prachu na povrchu trubice.

Microwell Athmoss všetky tieto možné konštrukčné chyby úplne eliminuje. ATHMOSS je prístroj úplne bezpečný pre dezinfekciu za prítomnosti ľudí.

Ovládanie žiariča ATHMOSS

Germicídny čistič vzduchu Microwell ATHMOSS je navrhnutý tak, aby po zapojení do elektrickej siete začal automaticky fungovať. Doporučujeme zariadenie používať spolu s WIFI zásuvkou. Zásuvka má samostatné tlačidlo zapnutia/vypnutia a je možné prostredníctvom iOS/Android aplikácie na diaľku aj bezdotykovo Athmoss ovládať. Aplikácia obsahuje aj možnosť pokročilého časovača, je teda možné nastaviť automatické zapínanie a vypínanie podľa napríklad otváracích hodín Vašej prevádzky. Prostredníctvom WIFI aplikácie viete aj na diaľku zariadenie jednoducho vypnúť alebo zapnúť.

V prípade, že zásuvku nevyužijete ako WIFI bezdotykovú reguláciu, využijete zabudované on-off tlačidlo pre zapnutie a vypnutie čističa Athmoss.