Protivírusová dezinfekčná čistička vzduchu ATHMOSS!

Áno, správne počujete, máme v ponuke už aj takéto zariadenie, hovorí Ing. Norbert Šoóš, diplomovaný inžinier v odbore vzduchotechniky, klimatizačných a vykurovacích zariadení a zároveň autorizovaný inžinier Slovenskej komory stavebných inžinierov, ktorý pracuje ako obchodný zástupca vo firme MICROWELL, spol. s r.o., Šaľa. ,,Rýchlo sme zareagovali na vzniknutú situáciu vo svete ohľadom VÍRUSOV a nové potreby trhu. Vyvinuli a získali sme CE certifikát pre výrobu zariadení na čistenie a dezinfekciu  vzduchu od vírusov, baktérií, a ďalších malých choroboplodných častíc. S myšlienkou vytvoriť takéto zariadenia prišiel náš riaditeľ a zároveň majiteľ spoločnosti - Ing. Tibor Kovács. Jeho vizionárske myšlienky mali úspech už pri zrode aj iných zariadení pre odvlhčovanie vzduchu a ohrev bazénovej vody. Tieto úspešne vyrábame už 20 rokov a exportujeme do celej Európy, ruského a arabského sveta. Na základe zázemia a skúseností vo vývoji a výrobe zariadení pre odvlhčovanie vzduchu, teda zariadení na zbavovanie vzduchu vlhkosti, sme vyvinuli ďalšie zariadenia, ktoré zbavujú vzduch o tentoraz omnoho závažnejšieho nepriateľa, a to VÍRUSU. Toto zariadenie určené na čistenie a dezinfekciu vzduchu sme pomenovali názvom - ATHMOSS.

Prečo práve meno ATHMOSS?

Atmosféra je zemská vrstva, ovzdušie Zeme, plynový obal, ktorý nás chráni pred škodlivým kozmickým žiarením. Vírusová čistička vzduchu ATHMOSS nás chráni pred škodlivým VÍRUSOM. Je v tom podobnosť. Do atmosféry Zeme vstupuje z okolitého vesmíru škodlivé kozmické žiarenie a atmosféra ho pohlcuje. Do našej čističky vzduchu vstupuje škodlivý VÍRUS a ATHMOSS ho pohlcuje.

Môžete nám bližšie vysvetliť ako vírusová čistička ATHMOSS pracuje a ako ničí VÍRUSY?

Áno, veľmi rád. Odbornejší názov zariadenia je germicídny UV-C čistič (dekontaminátor) vzduchu s HEPA filtrom. Tento odbornejší názov už v skratke popisuje princíp činnosti zariadenia. Odborné výrazy postupne vysvetlím. Ale rád by som vysvetlil princíp tohto zariadenia aj názornejšie. Prestavte si VÍRUS ako otravnú bzučiacu osu, ktorá si Vás vyhliadla a chystá sa Vás napadnúť. Zariadenie ATHMOSS to zbadá a túto nebezpečnú osu, čiže VÍRUS, vtiahne ventilátorom vzduchu do svojej komory. Pre VÍRUS to je neznáma, trinásta, a veľmi nešťastná komora. V komore Athmoss-u svietia výkonné  UV-C lampy.   Ultrafialové svetlo s vlnovou dĺžkou 253,7 nm má germicídne, teda smrtiace účinky. Také žiarenie sa vyskytuje v kozmickom priestore, a na zemskom povrchu sa prirodzene nevyskytuje. Je na 100% pohltené atmosférou. UV-C žiarenie likviduje mikroorganizmy, ako sú vírusy, baktérie, plesne, roztoče a iné.  Bežne  sa používa v medicínskej praxi, napr. na sterilizáciu nástrojov, povrchov operačných sál.  Po vtiahnutí VÍRUSU do komory Athmoss-u je ten v komore udržiavaný čo najdlhšie pod vplyvom vírivej aerodynamiky založenej na princípoch poznatkov Theodora von Kármána, matematika 20. storočia a leteckého inžiniera maďarského pôvodu, ktorý pôsobil aj ako riaditeľ oddelenia pre letecký výskum v NATO. Vytvorením Kármánovho vírenia vzduchu v komore Athmoss-u je VÍRUS dlhšie zadržiavaný, aby ho mohlo UV-C žiarenie skôr zničiť. Kármanové vírenie je podobné víru vo vode, aký sa tvorí za pilierom mosta, ktorý topiaceho tiahne ku dnu a z ktorého už živí neunikne. Uniknutiu VÍRUSU z komory Athmoss-u bránia HEPA filtre, ktoré  predstavujú akúsi druhú bariéru. Póry HEPA filtrov sú porovnateľné s veľkosťou samotného VÍRUSU. Ničiaca komora Athmoss- u je teda pre VÍRUS niečo, ako dobre zorganizovaná bojová línia, cez ktorú VÍRUS má len veľmi malú šancu prejsť. 20201024_v04jpg

Čo sú vlastne tie spomínané  HEPA filtre a čo všetko dokážu zachytiť?

Pozerali ste sa niekedy v miestnosti cez svetelný lúč? Videli ste tie drobné častice prachu, ktoré zvyčajne nevidíte? Boli ste zdesený z toho, čo dýchate? A viete, že sú tam aj ďalšie častice, ktoré už voľným okom nevidíte? Viete si predstaviť ich veľkosť? Viete ich vzájomne porovnať? Tie častice sú pre nás nepredstaviteľne malé. Ale keby sme ich 100 tisíckrát zväčšili, vyzerali by takto: 1,2mm zrnko piesku by bolo veľké ako chladiaca veža atómovej elektrárne, ktorá má výšku 120m a vidno ju aj z diaľky niekoľko desiatok kilometrov. Zodpovedalo by to výške 40-poschodového činžiaka. Najväčšie častice prachu /500µm/ by boli veľké ako 50m vysoký dinosaurus. To by zodpovedalo výške 17- poschodového činžiaka. Roztoče /30µm/ by boli veľké ako 3m vysoký slon. Spóry húb /10µm/ by boli veľké ako 1m snehová guľa. Respiračné kvapôčky /5µm/ by boli ako 50cm gymnastická lopta. Väčšie baktérie /2µm/ by boli veľké ako 21 cm futbalová lopta. Menšie baktérie /0,4µm/ by boli ako stolnotenisové loptičky vo veľkosti 4cm. VÍRUS s veľkosťou 0,12μm  by bol veľký ako 1,2 cm osa. A viete, aké by boli oká siete HEPA filtrov, ktoré filtrujú častice veľké 0,3 až 0,1μm?  Tie by boli ako oká na sieťke s rozostupom 1x1 až 3x3 cm. Vidíte tú silu HEPA filtra? Aký je účinný! Čo všetko cez seba neprepustí! HEPA filter je vynález NASA. Bol vyvinutý pre ochranu astronautov. A ako by v takomto 100 tisíckrát zväčšenom porovnaní vypadal napríklad najúčinnejší respirátor s filtrovaním častíc do 0,6 μm? Ten by bol ako plotové pletivo, ktoré má oká s rozostupom 6x6 cm. Keď si  uvedomíte, že VÍRUS neexituje samostatne, ale je vždy prilepený na niekoľkonásobne väčšie častice, napr. na kvapôčke aerosolu (cca 40x väčšia) alebo baktérii (cca 16x až 3x väčšia), tak pochopíte, že HEPA filter môže byť pre putovanie VÍRUSOV na BAKTÉRIÁCH neprekonateľná bariéra.

Reklama_kontakt_webjpg


Kde všade nájdu uplatnenie PROTIVÍRUSOVÉ čističky vzduchu ATHMOSS?

Uplatnení a prínosov je veľa. A to v rámci celej populácie. V priestoroch, v ktorých vírusová čistička vzduchu ATHMOSS čistí vzduch, by ste nemuseli používať rúška, ak by to legislatíva umožnila, pretože Vás ATHMOSS môže ochrániť oveľa účinnejšie. ATHMOSS, na rozdiel od rúšok, má schopnosť VÍRUS nielen zachytiť, ale ho aj ZNIČIŤ! Naším snom je, aby sa celosvetovo legislatívne a finančne podporilo používanie vírusových čističiek vzduchu v každom spoločenskom priestore, kde sa ľudia stretávajú. Kým sa to nestane, každému zamestnávateľovi a prevádzkovateľovi voľnočasových spoločenských prevádzok, ktorým záleží na ich  vlastnom zdraví a zdraví ich zamestnancov a zákazníkov už teraz odporúčame vírusovú čističku vzduchu ATHMOSS. Pozor, ATHMOSS nelieči, ATHMOSS preventívne ochraňuje. Používaním vírusovej čističky vzduchu by ste si mohli preventívne znížiť riziko nakazenia aj na COVID-19.    

Viete nám uviesť konkrétne prípady použitia PROTIVÍRUSOVEJ čističky vzduchu ATHMOSS?

Sú to všetky vnútorné priestory, kde sa zdržiavajú ľudia. Podľa svetovej zdravotníckej organizácie WHO môže byť ovzdušie v interiéri až 5-krát viac znečistené ako vonku. A moderný človek trávi vo vnútri aj 90% času! V uzavretých spoločných priestoroch sa vo väčšej miere šíria hlavne VÍRUSY. Vírusové čističky vzduchu ATHMOSS sú vhodné pre kaviarne, pivárne, bary, reštaurácie, banky, pošty, školy, zariadenia pre seniorov, zariadenia pre krúžkové činnosti detí, nemocnice, vyšetrovne, operačné sály, jednotky intenzívnej starostlivosti, laboratóriá, lekárne, čakárne a ambulancie lekárov. Ale aj  pre kultúrne domy, sobášne siene, svadobné sály, hotely, recepcie, diskotéky alebo športové haly. Ďalej sú to napríklad priestory s veľkou fluktuáciou ľudí ako letiská, vlakové a autobusové stanice. Je toho mnoho.  Kancelárie, firemné zasadačky, domy dôchodcov, kostoly, obchody,  školy, verejné stravovania, potravinárske, farmaceutické a  priemyselné výrobné prevádzky. Špeciálne to môžu byť rôzne šatne, či už vo výrobných prevádzkach, športových kluboch, fitness centrách, plavárňach, wellness centrách a aqua parkoch. Ešte ma napadajú napr. aj volebné miestnosti, parlament, bufety, jedálne, klubové miestnosti, zasadačky krajských, okresných a mestských úradov, zasadačky rôznych komôr, kongresové sály a podobne.  Proste, všade tam kde sa stretáva viac ľudí vo vnútorných priestoroch.

Za aký dlhý čas AHMOSS vyčistí vzduch?

Athmoss môže vzduch v miestnosti RÝCHLO vyčistiť, a TO aj za menej ako päť minút. Je to závislé aj od kubatúry miestnosti. Za päť minút by napríklad vyčistil vzduch v miestnosti o kubatúre 50m3, čo zodpovedá podlahovej ploche miestnosti 16 m2 pri štandardnej svetlej výške miestnosti 2,65m. Za hodinu by v takej miestnosti vymenil, resp. precirkuloval vzduch až 12-krát. Ventilátor ATHMOSS-u má prietok vzduchu 600 m3/h. Tzn, že miestnosť o kubatúre 600 m3 by vyčistil za 60 minút. Kubatúra 600m3 pri štandardnej svetlej výške miestnosti 2,65m zodpovedá podlahovej ploche miestnosti 225m2. Ak si neželáte trvalé zapnutie zariadenia, pre ekonomickú prevádzku môžete použiť programovateľnú spínaciu Wi-Fi  zásuvku ovládanú aplikáciou v mobilnom smart telefóne.

Je bezpečné použitie UV-C germicídneho čističa vzduchu ATHMOSS v prítomnosti ľudí?

UV-C žiarenie zostáva iba v komore Athmossu. Germicídne žiarenie neprechádza matnými, nepriehľadnými materiálmi. Navyše,  vnútorné obloženie materiálom s vysokou odrazivosťou odráža svetlo späť do komory. Výberu materiálu vnútorného obloženia sme venovali špeciálnu pozornosť. Boli by ste prekvapený, aké veľké rozdiely v odrazivosti a pohltivosti sú pri zdanlivo podobných materiáloch.   Okrem toho, komora Athmossu je navrhnutá tak, aby vďaka vnútorne zabudovaným tieničom svetla nevypustila UV-C svetlo von ani cez vstupnú, ani výstupnú mriežku. ATHMOSS vďaka svojej premyslenej konštrukcii môžete bezpečne používať za prítomnosti ľudí.

city_cafe_2_mailchimppng

Čo by ste nám o vírusovej čističke vzduchu ATHMOSS ešte prezradili?

Verím, že vírusová čistička vzduchu ATHMOSS sa v budúcnosti stane bežnou súčasťou každého vnútorného priestoru. Vzduch je čoraz znečistenejší.  Vo svete sa objavujú stále nové choroby a každému, komu záleží na svojom zdraví alebo zdraví svojich blízkych,  odporúčame okolitý interiérový vzduch filtrovať. Odfiltrovať z neho všetko zlé, čo ho ničí a ponechať v ňom iba to dobré, čo mu prospieva, čo ho podporuje a vyživuje. Lebo so vzduchom je to podobné ako s jedlom - sme to, čo jeme. A ja by som doplnil - Sme to, čo dýchame. Denne zjeme cca 2kg jedla, ale denne „zjeme“ až 15 kg vzduchu v objeme až 15 m3. To je objem bazéna s rozmermi 4 x 3 x 1,25 m. Čistota dýchaného vzduchu má na naše zdravie zásadný význam. Vírusová čistička vzduchu je komfortný spôsob zlepšenia zdravia dýchacieho priestoru, ktorý nevyžaduje zmenu životného štýlu a nijak neobmedzuje Vašu slobodu. S vírusovou čističkou vzduchu Athmoss sa už nemusíte spoločensky dištancovať a izolovať. Athmoss Vás ochráni, tak ako atmosféra ochraňuje našu planétu Zem, ktorú má Athmoss aj vo svojom logu.

web_technologie_format_obrazku_pezinokpng

Čím je jedinečná Vaša VÍRUSOVÁ čistička vzduchu ATHMOSS oproti iným podobným zariadeniam na trhu?

Je to hlavne výkon a účinnosť. Na trhu sú zväčša malé zariadenia, ktoré majú len jednu UV-C germicídnú trubicu s výkonom len 30W a malinký, slabučký axiálny ventilátor (rozmer cca d 10 x 3 cm) podobný tomu v počítačoch. Náš ATHMOSS má až 6 kusov UV-C germicídnych trubíc s celkovým výkonom 90W a veľký silný radiálny ventilátor (rozmer d 21 x 25 cm). Len takýto silný ventilátor zabezpečí účinnú dezinfekciu veľkého objemu vzduchu a jeho kompletnú výmenu. ATHMOSS je k dispozícii v dvoch prevedeniach. V KANCELÁRSKOM – OFFICE prevedení s ventilátorom a s nižšími otáčkami, ktorý je veľmi tichý a je určený pre aplikácie v tichom prostredí. Ďalej je v PRIEMYSELNOM - INDUSTRY prevedení, s ventilátorom, s vyššími otáčkam a s dlhším dofukom, ktorý  je určený pre aplikácie s vyššou hlučnosťou pozadia (výrobné zariadenia, ľudská vrava, hudba a podobne).

Môže PROTIVÍRUSOVÁ čistička vzduchu ATHMOSS  znižovať riziko nakazenia aj pred ďalšími mikróbami?

To je ďalšia výhoda nášho zariadenia.  Môže veľmi významne znižovať okrem šírenia vírusov aj riziko šírenia baktérií, stafylokokov, streptokokov, pľúcnych chlamýdií,  roztočov, kvasiniek, spór, húb a plesní vo vzduchu.  Nízka vlhkosť okolitého prostredia poškodzuje schopnosť imunitného systému bojovať s respiračnou vírusovou infekciou. Zimné mesiace vyžadujú vykurovanie, čo vedie k nízkej vlhkosti vzduchu a to vedie k zníženiu vrodenej antivírusovej imunity. Veľmi nízka vlhkosť (30%) umožňuje vírusom dlhodobo prežívať vo vzduchu aj na povrchoch. Ale ani vyššia vlhkosť nad 60% nie je pre nás dobrá, lebo môže podporovať rast plesní, húb a roztočov a prenos baktérií, ako napr. legionelly a tuberkulózy, ktoré môžu postihnúť dýchacie cesty a pľúca. Baktérie dokážu na rozdiel od vírusov prežívať oveľa dlhšie. ATHMOSS môže vyčistiť vzduch v interiéri a znížiť prenos nielen vírusu, ale aj prenosu závažných bakteriálnych infekcií. Znižuje dávku vírusov vo vzduchu na úroveň, s ktorou sa náš imunitný systém dokáže vysporiadať, takže je efektívnym spôsobom získania a zlepšovania imunity. Vďaka Athmossu sa môžete bez obáv pohybovať v takom priestore, kde je prítomnosť vírusu a baktérií minimálna a riziko nakazenia je minimálne.

DSC_0222JPG

Aké sú možnosti montáže dekontaminátora vzduchu ATHMOSS?

ATHMOSS sa odporúča namontovať na stenu. Jeho rozmery sú ako rozmery stredne veľkého obrazu. Teda 77 x 66 cm. Do priestoru vystupuje 26cm. Má atraktívny zvlnený dizajn, ktorý pri správnom osvetlení pôsobí aj ako príťažlivá interiérová dekorácia, na ktorej je možné pozorovať zaujímavý odraz a lom svetla. Navyše má aj zelené LED podsvietenie, ktoré tiež pôsobí veľmi esteticky. Pokiaľ nechcete pevnú inštaláciu, čističku vzduchu je možné namontovať aj na mobilný stojan, ktorý máme v ponuke. Takéto riešenie sa využíva hlavne pri ich prenájme pre eventové a promočné agentúry, zabezpečujúce organizáciu spoločenských podujatí, výstav a iných aktivít. Ďalšou elegantnou možnosťou inštalácie je inštalácia cez stenu. V tomto prípade je skrinka zariadenia za stenou vo vedľajšej technickej miestnosti a na stene v pobytovej miestnosti sú iba dve mriežky. Vďaka tomu ventilátor zariadenia v pobytovej miestnosti vôbec nepočujete. Takéto riešenie je ideálne pre zariadenia wellness a relaxačných služieb.

Ako vidíte budúcnosť protivírusovej čističky vzduchu ATHMOSS?

Už sme zvyknutí, že v budovách sú bežne nainštalované klimatizácie, ktoré zabezpečujú chladenie vzduchu, nie však  plnohodnotné čistenie vzduchu, aj keď nejaké filtre majú. Som presvedčený, že v krátkom čase sa vírusové čističky vzduchu stanú bežnejšou súčasťou miestností, ako sú dnes klimatizácie. Schladiť vzduch v miestnosti potrebujete  v priemere 30 dní do roka. Nie každý deň sú tropické horúčavy. Avšak v dnešnej pandemickej dobe potrebujete vzduch v miestnosti čistiť  od vírusov 365 dní do roka. Vírusy nás napádajú doslova každý deň, čoho dôkazom sú každodenné štatistiky v správach v televízii a  ostatných médiách. Informovať o vírusoch je už taká bežná vec ako informovať o počasí. Preto som presvedčený, že vírusové čističky vzduchu sa čoskoro stanú bežnou súčasťou každej miestnosti. Bez vírusovej čističky vzduchu nemôžete dýchať zdravý vzduch, keď všade okolo sú vírusy. A pre ľudí bude vždy zdravie to najcennejšie, čo si budú chcieť chrániť a zachovať čo najdlhšie. Rýchlo si uvedomia nevyhnutnú potrebu takejto vírusovej čističky vzduchu. My, v spoločnosti MICROWELL, spol. s r.o., kde sa ATHMOSS vyrába veríme, že jeho popularita vzrastie natoľko, že v bežnej medziľudskej konverzácii pojem “vyčistiť vzduch“ sa v budúcnosti nahradí pojmom “vyathmossovať vzduch“.

 Ing. Norbert Šoóš

obchodný manažér
MICROWELL, spol. s r.o.